Buselique Hediyelik
Kategoriler
VARKA VE GÜLŞAH
7.yy da Mekke yakınlarında yaşandığı varsayılan bir aşk öyküsü olan Varka ile Gülşah, ilk kez 11.yy’da Ayyuki tarafından Gazneli Mahmut için yazılmış olan mesnevide masalsı bir anlatımla kaleme alınmıştır. Eserin bilinen resimli ilk nüshası ise 13.yy’da Anadolu’da Abdülmümin Bin Muhammed tarafından yazılmıştır.

Hikayede, Varka ile Gülşah birlikte büyümüş, ve birbirlerine aşık iki amca çocuğudur. Aileleri evlenmelerine onay verirler. Güzeller güzeli Gülşah’ı düğün günü ona aşık olan başka bir kabilenin reisi kaçırır. Çıkan savaşta Gülşah kurtarılır ancak Varka’nın babası yaşamını kaybeder. Varka hem yetim hem de fakir kalmıştır. Bu nedenle Gülşah’ın annesi kızının Varka ile evlenmesini istemez. Varka Yemen Şeyhi olan dayısından para temin etmek üzere yola çıkar. Yemen kabilesi savaş halindedir. Varka kendisinin desteğiyle zaferle sonuçlanan bu savaştan payına düşen ganimetler ve para ile geri döner. Ne var ki geç kalmıştır, bu sürede Gülşah kendisine aşık olan ve ailesine değerli hediyeler sunan zengin Şam hükümdarı Muhsin Şah ile evlendirilmiştir. Varka’ ya sahte bir mezar gösterilerek Gülşah’ın öldüğü söylenir. Gülşah’ın arkadaşı Varka’nın çektiği acıya daha fazla seyirci kalamaz ve gerçeği anlatır. Varka derhal Şam’ın yolunu tutar. Yolda haramilerin saldırısına uğrar, saraya ulaştığında bitkin ve yaralıdır. Gülşah’ın akrabası olduğunu öğrenen Şah ona çok iyi davranır. Onurlu ve asil Varka şahın misafirperverliği üzerine Gülşah’tan vazgeçemese de amacından vazgeçer ve sarayı terk eder. Yolda bir çeşmenin başında üzüntüsünden yaşamını yitirir. Durumu öğrenen Gülşah Varka’ya koşar orada kendini öldürür. İki aşık aynı mezara gömülürler.

Bu aşkın, bu hüzünlü sonla bitmesine gönlü razı olmayan Ayyuki, mesnevisinde iki aşığın tekrar dirildiklerini, mutlu ve uzun bir yaşam sürdüklerini tasavvufi bir anlatımla ustaca kaleme almıştır.