Buselique Hediyelik
Kategoriler
Mesafeli Satış Sözleşmesi
MADDE 1 - KONU ve TARAFLAR

1.1 İşbu Sözleşme, Müşteri’nin Satıcı tarafından işletilen http://www.buselique.com web sitesinden (“Site” olarak anılacak) elektronik ortamda yapmış olduğu alışverişlerde, Sözleşme’de bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine Sözleşme’de satış fiyatı belirtilen ürünlerin (“Ürün/Ürünler”) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespit etmektedir.

1.2 ALICI, satışa konu mal ve hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.buselique.com sitesinin ödeme sayfasında mevcut olan önbilgilendirme ve fatura sözleşmenin temel unsurlarıdır.

1.3 SATICI BİLGİLERİ

Ticari Ünvanı : SİNE SERAMİK Turz.San. ve Tic.Ltd. Şti
Adresi : ULUÇ MH, 1107 SK ÖZLEM SİTESİ B BLOK 8/A KONYAALTI ANTALYA ( 07070)
Telefon : 0242 2283137- 05054167701
E-mail : info@buselique.com

1.4 ALICI (TÜKETİCİ) BİLGİLERİ
ALICI buselique.com. web sitesi üzerinden alışveriş yapan kullanıcıdır. Müşteri olarak http://www.buselique.com alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres
ve iletişim bilgileri :
Adı/Soyadı/Unvanı:
Adresi:
Telefon:
E-mail:

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN TARİHİ:

Bu sözleşmeninin tarihi ALICI’nın SİTE den siparişini tamamladığı ../../.. Tarihinde anlaşma gerçekleştirilmiş olacak ve bir nüshası ALICI e-posta adresine gönderilecektir

MADDE 3-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMET BİLGİLERİ

Sipariş sonlandığında Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli ve ödeme şeklinden oluşan, sipariş bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir:
Sözleşme Tarihi:
Ürünün Teslim Tarihi:
Teslim masraflarının tutarı :
İade halinde Taşıyıcı Bilgileri:
Cayma bildiriminin yapılacağı;
Adres:
Faks:
Elektronik posta adresi:
Mal/Ürün/Hizmet Türü:
No Ürün Kodu Ürün Cinsi Adet Fiyatı (TL) ( KDV), (vergiler ve teslimat dahil)
1
2
3
Toplam

MADDE 4- ÜRÜN TESLİMAT BİLGİLERİ

4.1.Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarih olan ../../…. tarihidir.

ÜRÜN, ALICI'ya faturası ile birlikte sağlam ve paketli olarak engeç 30 gün içinde teslim edilir. zorunluluk arz eden hallerde bu süre uzayabilir.

4.2. ÜRÜN, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz

4.3. ALICI, ÜRÜN'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ÜRÜN'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ÜRÜN'ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

MADDE 5 - ÖDEME ŞEKLİ

5.1. ALICI, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşca sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu Sözleşme'nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI'nın temerrüdü durumunda aylık % 5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir.

MADDE -6 TARAFLARIN BEYAN, HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. ALICI, işbu Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’in temel nitelikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli, teslimi, teslimat ve masrafları, cayma hakkı ve kullanımının ALICI tarafından karşılanacağı, Satıcı’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgilendirme formunu okuyup doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. ALICI, satışa konu Ürün veya Ürünler’in temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve sair tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında Ürün veya Ürünler’in siparişini verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. SATICI stokun müsait olması ve bedelinin Satıcı’nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede teslimatı yapar. Satıcı, siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde Ürün veya Ürünler’i Müşteri’nin işbu Sözleşme’de belirtilen teslimat adresine varsa garanti belgesi ve kullanım kılavuzu ile birlikte eksiksiz teslim edilmesinden sorumludur.

6.4. SATICI sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde durumu öğrendiği tarihten itiberen 3 (üç) gün içerisinde ALICI'ya durumu yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda SATICI teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde ALICI’ya iade eder.

6.5. Satıcı, kendisi belirleyerek Site’de ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcı’ ya aittir.

6.6.ALICI, Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’i teslimat sırasında ancak teslim almadan önce inceleyecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış ve benzeri hasarlı ve ayıplı Ürün veya Ürünleri kargo şirketinden teslim almayacaktır.

6.7. ALICI, kargo şirketinden teslim aldığı Ürün veya Ürünler’in kendisine eksiksiz, hasarsız ve sağlam olarak teslim edildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satın aldığınız ''el yapımı'' olan ürünlerimizin rengi ve deseni, internet sitesinde görünenden farklı olabilir. ALICI sözleşme konusunu oluşturan bu ürünlerdeki farklılığı sipariş sonlandığında peşinen kabul ettiğini beyan eder. Teslimden sonra Ürün veya Ürünler’in özenle korunması borcu, ALICI’yaittir. ALICI SATICI’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep ederse, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI sorumlu değildir.

6.8. Ürün teslimatından sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün bedelini Satıcı’ ya ödememesi halinde, ALICI, kendisine teslim edilmiş olan Ürün veya Ürünleri 3 (Üç) gün içinde Satıcı’ ya göndermekle yükümlü olduğunu, bu durumda oluşacak teslimat giderlerinin ALICI ya ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI'nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her koşulda saklıdır.

6.9. Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı işbu Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.12. Teslimatı yapacak olan kargo firmasının, Ürünün ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürün veya Ürünler’in Müşteri'nin işbu Sözleşme’de belirtilen teslimat adresine teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz. Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışına kargo gönderimi yapılmamaktadır.

6.13. Satıcı, sipariş konusu Ürün ve Ürünler’in Müşteri’ye tesliminin imkansızlaşması halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Müşteri’ye bildirir ve Müşteri’ye eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.14. Mücbir nedenlerin oluşması halinde mücbir sebebin oluştuğu taraf(ALICI/SATICI) diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

MÜCBİR SEBEP: Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlardır. Başlıca mücbir sebep; doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb. olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları oluşmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır. Satıcı, mücbir sebepler veya teslimatı engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’i süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Ürün veya Ürünler’in varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

6.11. Satıcı, haklı bir gerekçesi olması durumunda Sözleşme’deki ifa süresi dolmadan Müşteri’ye eşit kalite ve fiyatta başka Ürün veya Ürünler tedarik edebilir. Satıcı Ürün veya Ürünler’in ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, Sözleşme’nin ifa süresi dolmadan Müşteri’ye bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (On) iş günü içerisinde Müşteri’ye iade edilir.

6.15. ALICI nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda işbu Sözleşme’de belirtilmiş olan taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Müşteri arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

6.16. ALICI nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı, siparişin Müşteri tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup, Satıcı’nın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır.

MADDE - 7 CAYMA HAKKI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca;

7.1. ALICI, Ürün veya Ürünler’in işbu Sözleşme’de belirtilen teslimat adresine tesliminden itibaren 14 (On Dört) gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir.

7.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (On Dört) günlük süre içinde Satıcı' ya, e-posta ile bildirimde bulunulması ve iade edilmek istenen Ürün veya Ürünler’in işbu Sözleşmede belirtildiği üzere kullanılmamış ve Satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde:

i. Müşteri’nin işbu Sözleşme’de belirttiği teslimat adresine teslim edilen Ürün veya Ürünler’in faturası, (İade edilmek istenen Ürün veya Ürünler’in faturası tüzel kişiye aitse, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte) gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde kabul edilemez

ii. İade formu,

iii. Ürün veya Ürünler’in kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’ ya teslim edilmesi gerekmektedir.

7.3. Madde 7.2’de sayılanların Satıcı’ ya ulaşmasını takip eden 14 (Ondört) iş günü içinde Ürün veya Ürünler’in bedeli ALICI’ya iade edilir.

7.4. Süresi içerisinde iade edilen Ürün veya Ürünler’in Müşteri’ye gönderim de dahil tüm kargo bedeli cayma hakkına istinaden olması durumunda ALICI tarafından karşılanacaktır.

7.5. Ürün veya Ürünler Satıcı’ ya iade edilirken, teslim sırasında Müşteri’ye ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Satıcı’ ya iade edilmesi gerekmekte olup, faturanın ve kargo teslim tutanağının Ürün ile birlikte Satıcı’ ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, Ürün veya Ürünler aynı şekilde karşı ödemeli olarak Müşteri’ye geri gönderilecektir.

7.6. İade edilecek olan faturanın üzerine de "iade faturasıdır" ibaresi yazılıp Müşteri tarafından imzalanacaktır.

MADDE - 8 CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Cayma hakkı; tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve kullanılmış olan ; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ürünlerde, kullanılamaz. Ayrıca, kullanım talimatlarına aykırı olarak kullanılan ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE - 9 YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’den dolayı her türlü şikayet ve itirazlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre ALICI’nın veya SATICI’nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapılabilecektir.

MADDE - 10 BİLDİRİMLER

Bu Sözleşme’ye göre yapılacak tüm bildirim, ihbar ve tebligatlar e-posta, açıklamalı kargo gönderisi, iadeli taahhütlü mektupla veya noter aracılığı ile Tarafların işbu Sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen adreslerine yapılacaktır. Taraflar Sözleşmede belirtilen adreslerin kanuni tebligat adresleri olduğu, adres değişikliği karşı tarafa beş (5) iş günü önceden bildirilmedikçe bu adreslere yapılan tebligatların geçerli olacağı hususlarında mutabıktırlar. Satıcı tarafından yapılan bu Sözleşme kapsamındaki tüm bildirimler yollanmasından 1 (bir) gün sonra Müşteri’ye ulaştığı kabul edilecek ve Müşteri tarafından Satıcı’ ya gönderilecek bu Sözleşme kapsamındaki tüm bildirimler Türk Kanunlarına göre tebliğ edilmiş sayıldıkları günden itibaren geçerli olacaklardır.

MADDE - 11 SON HÜKÜMLER

11 (onbir) maddeden ibaret olan işbu sözleşme , ALICI ve SATICI tarafından ../../.20.. tarihinde akdedilmiştir. http://www.buselique.com web sitesinin ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduklarını, kabul ettiklerini, burada kendilerince belirtilen bilgilerin doğru olduğunu ve tüm sözleşme hükümlerinin geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Site’nin özel olarak düzenlenen alt yapısı ile işbu Sözleşme’yi onaylayan Müşteri, Sözleşme’deki tüm koşulları kabul etmiş sayılır.

SATICI ALICI

SİNE SERAMİK? .......................................